Chưa có tiền, có nên yêu?

5 năm trước Tin Tức

Trong tình yêu ai cũng có quyền cho mình một quyết định, yêu khi có tiền hay duyên đến thì yêu. Tình yêu thì không cần tiền, nhưng để duy…