Thanh Toán

Thanh toán qua chuyển khoản:

Nội dung: <Họ tên> chuyển tiền thiệp cưới endfa
Ví dụ: Hải – Trang chuyển tiền thiệp cưới endfa


Vietcombank
Tên: Lưu Văn Thắng
Số TK: 0451000375221
VCB Chi nhánh Thành Công, Hà Nội


Momo
Tên: Lưu Văn Thắng
Ví momo: 0963102364

 


Thông tin liên hệ:
SĐT: 0963102364
Facebook: www.facebook.com/endfavn