Lễ Thành Hôn

Mạnh Tuyến & Vũ Thảo

12.08.2021

groom img

Mạnh Tuyến

Nhà Trai

Vũ Mạnh Tuấn
Thân Thị Bẩy

bride img

Vũ Thảo

Nhà Gái

Vũ Quang Minh
Nguyễn Thị Nga

Lễ thành hôn được tổ chức

Mạnh Tuyến & Vũ Thảo

Nhà Trai 11:00
Thứ Năm, 12/08/2021

(Tức ngày 05.07 năm Tân Sửu)

Địa điểm tổ chức:

Thôn Lịch Sơn, Xã Cẩm Lý,
Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Mạnh Tuyến & Vũ Thảo

Nhà Gái 11:00
Thứ Năm, 12/08/2021

(Tức ngày 05.07 năm Tân Sửu)

Địa điểm tổ chức:

Thôn Dăm, Xã Vũ Xá,
Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Hạnh phúc là khi được bên nhau mãi

Ngày hôm nay sẽ chẳng phai mờ